Konst och smide från Öje i Höga kusten

Arbete kring smideshantverk, konst och byggnadssmide.

Smide till Villa Strand

Här är ett trevligt arbete som jag slutförde i början av året 2014.smile

 

 

 

Kunden önskade sig en handsmidd text i en viss font och det hela skulle sitta på en vit mur vid infarten till en villa från sekelskiftet.

 

 

Så det första jag fick göra var att skala upp texten i full skala så den skulle passa inom ett mått på muren.

 

Till sist hamnade texten på 1,15 meter långt och 20 centimeter högt, och det skulle fungera. Texten skulle lyftas fram ur bakgrunden med distanser bakom bokstäverna på 2,5 centimeter. Helheten skruvas fast med smidda skruvar.

Det jag gjorde med smidet var helt enkelt att sätta upp skissen på väggen och planera smidet bokstav för bokstav. Möjligheten att jämföra mått och tjocklek under tiden man smider är ett bra sätt att jobba på vid skissade jobb.

Fördelen med detta är att man kan tidigt justera järnet om det får en fel vinkel eller mått. Utmaningen med det här jobbet låg i att skapa sig en uppfattning redan vid skissningen om mått kring sirligheten av bokstäverna inte ledde till att själva smidet såg klumpigt och tjockt ut. Det hela skulle vara sirligt och smäckert, men det skulle även hålla måttet och sin styrka i övergångarna.

kulturbloggar.nu

1 sep 2014