Konst och smide från Öje i Höga kusten

Arbete kring smideshantverk, konst och byggnadssmide.

Kors och damask-smide

24 sep 2015