Konst och smide från Öje i Höga kusten

Arbete kring smideshantverk, konst och byggnadssmide.

Minnesmärke i Vaktjärv

25 aug 2015